Werkgebieden
Het Blauwe Hart is opgedeeld in werkgebieden, elk met zijn eigen projecten.

Achteroeverproject Koopmanspolder

Zuivering Andijk

Oostvaardersplassen

Friese Kust

Lepelaarplassen

Achteroeverproject Wieringermeer

Urk

Rotterdamse Hoek

Markermeerdijken

Afsluitdijk