Manifest
Deel:  

Midden in Nederland ligt het IJsselmeergebied, met zijn karakteristieke polders, dijken en groot open water. In de tijd van de Zuiderzee was dit het kloppend hart van ons land, met een goede visstand en veel handelsschepen en levendige havenplaatsen. Dit Blauwe Hart van Nederland is nog steeds essentieel voor Nederland.

Helaas klopt het Blauwe Hart steeds minder hard. Door menselijk handelen is de visstand drastisch afgenomen en dreigt het grootste zoetwatermeer van West-Europa weg te vallen als essentiële schakel in trekvogelroutes. Het gebied wordt ook steeds minder aantrekkelijk voor recreatie. Minder vis betekent namelijk ook minder sportvisserij en allerlei bouwprojecten bedreigen de grootse open ruimte.

Wij, Coalitie Het Blauwe Hart Natuurlijk! maken ons sterk voor een samenhangende benadering van dit gebied.

In 2014 is met de toenmalige partners van Het Blauwe Hart een manifest ontworpen waarin staat wat er moet veranderen om het Blauwe Hart kloppend te houden. Doe met ons mee!

Manifest

Onze thema's

We werken aan de hand van vier overkoepelende thema's: wind, water, waterbouw en vis.

 ↳  Lees meer over de thema's

Organisatie

Manifest
Bestuur
Partners

Werken bij ons
Jaarverslag
Beheerplan IJsselmeergebied