Bestuur
Deel:  

 

Directeur Stichting Het Blauwe Hart

FlosFlos Fleischer

Gevarieerd arbeidsverleden
Mijn arbeidsverleden is gevarieerd. Ik was jaren werkzaam in het onderwijs, met name voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen aan het Paedologisch Instituut te Amsterdam. Verder heb ik als beleidsmedewerker bij Arbeidsvoorziening trainingen ontwikkeld voor langdurig werklozen. Ook ben ik directeur geweest van het Arbeidsbureau Hoorn en heb ik na de grote omvorming van Arbeidsvoorziening gewerkt als accountmanager bij het reϊntegratiebedrijf KLIQ.

Vertegenwoordiger en directeur Het Blauwe Hart
Sinds april 2006 ben ik werkzaam bij de Het Blauwe Hart, eerst als coördinator en tegenwoordig als directeur. Ik vertegenwoordig Het Blauwe Hart in tal van overheidsprocessen en geef leiding aan Het Blauwe Hart bureau.

Het IJsselmeer is een prachtige plek
Het IJsselmeer vind ik een prachtige plek om te zijn. Ik zeil er graag en geniet van de enorme ruimte met water en wolken. In een dichtbevolkt land als Nederland is deze open ruimte fascinerend. Het is ook spannend omdat elke dag weer anders is. Soms heel stil, dan weer ruig. Je kunt er nog de krachten van het elementen wind en water ervaren, zeker als je zeilt en beseft dan dat je als mens een nietig onderdeel van de natuur bent.

 

Onafhankelijk voorzitter Het Blauwe Hart

JoostJoost Wentink

Werken in het buitenland
Als student studeerde ik weg- en waterbouwkunde aan de HTS in Utrecht gevolgd door een economie opleiding aan het ISW. Daarna heb ik tien jaar lang in het buitenland gewerkt voor de aannemer Nederhorst, onder andere aan de bekende brug over de Annabaai op Curaçao. Na een paar jaar Tanzania voor de bouw van een waterkrachtcentrale was ik in Zuid-Afrika betrokken bij de aanleg van de haven van Saldana, in die tijd het grootste baggerwerk ter wereld.

Zeemansbestaan
Na mijn terugkeer in Nederland kreeg ik bij Ballast Nedam de functie van ‘area manager’ voor Zuidoost-Azië. Ik ben toen een soort zeemansbestaan gaan leiden. Ik deed zeer uiteenlopende projecten, niet alleen in de weg- en waterbouw, en was per jaar zo’n zeven maanden van huis. Terug in Nederland kreeg ik bij Ballast Nedam de positie van directeur Beton- en Waterbouw, met Nederland als focus maar met ad hoc buitenlandse projecten.

Coördinatie voor water en milieu
In 1992 stapte ik over naar DHV als directeur van DHV General Contracting. Daar heb ik de coördinatie voor (internationaal) water en milieu op mij genomen. Tegenwoordig werk ik bij GeoDelft. Ik ben nog iedere dag blij met mijn overstap, want werken in een kennisinstituut met de statuur van GeoDelft is zeer dankbaar werk.

Betrokkenheid IJsselmeer
Mijn betrokkenheid met het IJsselmeer gebied dateert uit de tijd dat ik samen met o.a. IMSA’s directeur Wouter van Dieren het initiatief nam tot de oprichting van de Stichting Wetlands IJsselmeer waarvan ik het voorzitterschap bekleedde. Sinds mijn pensionering bekleed ik diverse functies in relatie tot de bebouwde omgeving met de nadruk op research en ontwikkeling op het gebied van duurzaam omgaan met energie zowel in de Nederlandse als de Europese context.

Onafhankelijk voorzitter
Sinds september 2010 ben ik onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Stichting Het Blauwe Hart.

 

Bestuurslid Het Blauwe Hart

ArjanArjan Berkhuysen

Directeur Waddenvereniging

Directeur per 1 mei 2011
Per 1 mei is Arjan Berkhuysen aangetreden als directeur van de Waddenvereniging. Berkhuysen heeft uitgebreide internationale ervaring op het gebied van natuur in deltagebieden, Europees beleid en scheepvaart. Zo werkte hij ondermeer voor het Wereld Natuur Fonds, Natuur & Milieu en het bedrijf P&O Nedlloyd. Berkhuysen studeerde bedrijfskunde in Groningen, aangevuld met een kopstudie milieumanagement.

De mooiste baan van Nederland
Toen ik mijn huidige collega’s vertelde van mijn nieuwe functie als directeur van de Waddenvereniging zei iemand dat ik de mooiste baan van Nederland had gevonden. En zo voelt het ook. Mijn passie voor de Wadden is me met de paplepel ingegoten. Gehuld in T-shirts met ‘Wees wijs met de Waddenzee’ waren we vaak te vinden op de eilanden. Mijn moeder was natuurwacht en ik vond het heerlijk om ’s ochtends met haar door de duinen te struinen, op zoek naar veren, konijnen en spannende sporen. Zulke ervaringen blijven je bij. Sterker nog, het heeft meer indruk gemaakt dan ik jarenlang heb gedacht.

Het roer om
Als puber en later als jonge bedrijfskundige hield ik me met heel andere dingen bezig dan de natuur. Ik maakte carrière in het buitenland en reed in een knalrode sportauto. Het ging knagen toen ik wereldwijd zag hoe de natuur verkwanseld werd. Zoals bij veel mensen kwam mijn liefde voor natuur rond mijn dertigste weer terug. Ik gooide het roer om.

Dankbaar voor deze kans
De afgelopen jaren heb ik voor het Wereld Natuur Fonds gewerkt in landen als China, India en Vietnam. Dat is heel leuk, maar het is nog veel leuker als je werkt voor een gebied dat dichter bij je staat. En het wordt helemaal mooi als je daar met je gezin kunt gaan wonen. Ik ben dankbaar voor deze kans en heb er zin in!

Bestuurslid Het Blauwe Hart

ErnestErnest Briët

Directeur Landschap Noord-Holland

Tekst volgt nog.

 

 

 

Bestuurslid Het Blauwe Hart

Henk de Vries

Directeur It Fryske Gea

Drs. H. (Henk) de Vries (1958) uit Drachtster Compagnie is sinds 1 januari 2012 directeur van It Fryske Gea.
De Vries heeft ruime ervaring op het gebied van natuur en landschap. Zo werkte hij onder meer bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, de Provincie Fryslân, LB&P ecologisch advies BV en  Heidemij Advies BV regio Noord. In 1997 kwam De Vries in dienst bij It Fryske Gea  als hoofd van de afdeling Natuurkwaliteit. Sinds 2006 was hij daarnaast tevens adjunct-directeur.

De Vries voelt zich sterk verbonden met de natuur in Fryslân en vindt het een voorrecht dat hij als directeur van It Fryske Gea aan de bescherming daarvan leiding mag geven. “Ik ben geboren en getogen in Fryslân. Daarnaast ben ik een echte natuurbeschermer. Dat is mijn passie. Vanuit die insteek opereer ik binnen It Fryske Gea”

It Fryske Gea doet het heel erg goed, zo is zijn mening: “De vereniging beheert momenteel meer dan 20.000 hectare natuurgebied verdeeld over 61 gebieden, waaronder Nationaal Park De Alde Feanen, en wordt gesteund door meer dan 34.000 leden”

Bestuurslid Het Blauwe Hart

MartinMartin Jansen

Directeur Flevo-Landschap

Groene studie
Ik ben opgegroeid in zuidoost Brabant. Helmond om precies te zijn, toen een textielstad in transformatie in een agrarische omgeving (ondernemers die doorontwikkelen en wijkers). In de weekeinden en vakanties hielp ik mee op een boerderij in de buurt en zwierf ik rond in het landschap. Het was voor mij vanzelfsprekend om na de middelbare school een groene opleiding te kiezen. Het werd tuinbouw aan Wageningen Universiteit.

‘De groene ruimte’
Ik heb altijd gewerkt bij organisaties die te maken hadden met ‘de groene ruimte’, onze leefomgeving. Meestal bij not-for-profit organisaties en de rijksoverheid (LNV). Sinds 1 februari 2010 ben ik directeur bij Het Flevo-landschap en daarmee ook bestuurslid bij Het Blauwe Hart.

Daarvoor heb ik ruime ervaring opgedaan met het leiding geven aan en het besturen van organisaties in verandering in een steeds complexer wordende groene sector. Ook heb ik 6 jaar gewerkt bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Dé Hogeschool voor opleidingen op het gebied van natuur, landschap en landbouw. Openbaar bestuur en invulling van de coöperatieve gedachte in organisaties (veilingen, banken) hebben mijn belangstelling

‘Het hoofd leegmaken’
Om mijn conditie op peil te houden en om mijn hoofd ‘leeg’ te maken loop ik regelmatig hard (nou ja hard?) en schaats één keer per week met mij oudste dochter. Ik woon samen met mijn vrouw en twee opgroeiende dochters.

Bestuurslid Het Blauwe Hart

JoopJoop Bongers

Directeur Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is een vereniging die via regionale federaties en ruim 800 lokale hengelsportverenigingen ruim 570.000 aangesloten sportvissers overkoepelt. Nationaal en internationaal behartigt Sportvisserij Nederland de belangen van de Nederlandse sportvisserij.

Sportvisserij is één van de meest beoefende buitenactiviteiten. Opvallend is dat de sportvisserij de laatste jaren een gestage groei doormaakt. Het ontspannen in de natuur en de spanning van het vangen van een (grote) vis vormen nog steeds een succesvolle formule die de concurrentie van computerspelletjes, TV en sportactiviteiten moeiteloos aankan. Opvallend is de grote èn groeiende belangstelling van de jeugd voor het sportvissen. Inmiddels telt ons land 550.000 sportvissers jonger dan 15 jaar.

Een speerpunt in het beleid van de Sportvisserij Nederland is werken aan een goede visstand in ecologisch gezonde wateren. Naast de inzet van professionals op het gebied van waterbeheer, vissenwelzijn, ecologie en visserijbiologie kan de sportvisserij daarbij niet zonder de inzet van de ruim 20.000 vrijwilligers die zich dag en nacht inzetten voor ‘hun’ viswater.

Het machtige IJsselmeer (en Markermeer) neemt voor Sportvisserij Nederland een speciale plaats in. Alleen al door de grootsheid heeft dit water een bijzondere betekenis voor de sportvissserij. Een water met een -in potentie- unieke visstand en sportvisserijmogelijkheden. Sportvissen op het IJsselmeer is echter meer, namelijk het kunnen genieten van de overweldige weidsheid van het water, de allesomvattende rust en niet te vergeten de prachtige natuur. Reden voor Sportvisserij Nederland om zich, samen met haar partners, in te zetten voor een duurzaam gebruik van de visstand en het verbeteren van leefmilieu voor vissen. Naast de noodzakelijk transitie van de beroepvisserij zullen projecten als de vismigratierivier en de Markerwadden het IJsselmeer ook voor de sportvisser tot het kloppende Blauwe Hart van Nederland maken.

Bestuurslid Het Blauwe Hart

RoelRoel Posthoorn

Projectdirecteur Marker Wadden (Natuurmonumenten)

Zo’n dertig jaar geleden spande het er nog om: de inpoldering van de Markerwaard. Gelukkig is destijds besloten om het Markermeer te behouden. En ligt er nog steeds een weergaloze open ruimte tussen Lelystad en Amsterdam, met een eindeloze horizon. Soms rijd ik ’s avonds naar de Hurkende Man om het grote niets te zien, te ervaren. Ongetemd en onbestemd grijs water, zo voelt het. De laatste woeste gronden, in het blauwe hart van ons land.

Toch is destijds vooral besloten om de Markerwaard niet aan te leggen en niet zozeer om het Markermeer te behouden. Het Markermeer is een restant van de Zuiderzee, maar tegelijk ook een door mensen ontworpen landschap. De zoute zee is zoet gehouden, later ook afgesneden van het IJsselmeer en vitale ondiepe delen van de vroegere zee zijn ingepolderd. Het Markermeer heeft al deze veranderingen niet zonder kleerscheuren doorstaan. De visstand is in de loop der jaren gedecimeerd en de vogelrijkdom sterk achteruitgegaan. De voedselketen is verstoord door een weke sliblaag die het bodemleven verstikt.

Als projectdirecteur Marker Wadden –en groot liefhebber van het Markermeer- werk ik aan een duurzame toekomst voor deze prachtplek. Met Marker Wadden ontstaat een archipel van eilanden en zandbanken én wordt het Markermeer van een verstikkende laag slib verlost. Zo komt het Markermeer weer tot bloei, een paradijs voor vogels en vissen. Maar minstens zo belangrijk is dat met Marker Wadden ook een plek ontstaat om van de natuur te genieten. Want een duurzaam behoud van het Markermeer is alleen mogelijk wanneer veel meer mensen het Markermeer in hun hart sluiten. Duurzame liefde als de beste garantie voor behoud van dit woeste en weidse water.

Aspirant bestuurslid Het Blauwe Hart

SjakelSjakel van Wesemael

Sectormanager Natuur & Recreatie PWN (aspirantlid Het Blauwe Hart)

Sjakel van Wesemael studeerde tot 1989 aan de Universiteit van Amsterdam geschiedenis, milieu- en bestuurskunde. Zij heeft gedurende haar studie in het volwassenenonderwijs gewerkt. Na haar studie werd zij boswachter, daarna werd zij voorlichter voor het Nationaal Park Duinen van Texel en vervolgensprojectleider natuur en milieueducatie in Rotterdam. Hierna kreeg zij de kans om aan het hoofd te staan van de afdelingen kinderboerderijen, schoolbuitenhuizen, bijzondere tuinen en het logistiekcentrum voor de gemeente Rotterdam. Binnen de gemeente Rotterdam groeide zij door als relatiemanager met de portefeuille sport en recreatie ten behoeve van de deelgemeenten Hoek van Holland, Overschie, Delfshaven en Noord.

Sinds 2005 werkt Sjakel van Wesemael bij PWN. Zij is destijds gestart als regiomanager Zuid bij de sector Natuur en Recreatie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Vanaf 2013 is zij als lid van de directieraad van PWN verantwoordelijk voor de sector. Daarnaast is zij portefeuillehouder Maatschappelijk Duurzaam Ondernemen en Innovatie.

Sjakel heeft veel vrijwilligerswerk gedaan in de groene sector, w.o. artikelen reeksen geschreven en bestuursfuncties vervuld en heeft verschillende nevenfuncties: Zij is algemeen bestuurslid stichting Lammergier Fonds, bestuurslid Gezond Natuurwandelen, voorzitter Schaapskudde Zuid Kennemerland en bestuurslid Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart.

Onze thema's

We werken aan de hand van vier overkoepelende thema's: wind, water, waterbouw en vis.

 ↳  Lees meer over de thema's

Organisatie

Manifest
Bestuur
Partners

Werken bij ons
Jaarverslag
Beheerplan IJsselmeergebied