Over ons

Een gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later
Deel:  

Het IJsselmeergebied: het Blauwe Hart van Nederland!

Het Blauwe Hart is een gebied waar je nog oernatuur belevingen kunt opdoen door de wind, het water en de weidsheid. Een gebied waar iedereen van kan genieten. Maar het is ook het gebied dat zo belangrijk is voor ons, omdat het ons zoet water geeft. Dit bijzondere gebied heeft onze aandacht nodig, zodat we er in de toekomst ook van kunnen genieten en gebruik van kunnen maken. Het Blauwe Hart is uniek voor Nederland en moet gekoesterd worden!

De Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk staat voor het versterken van kwaliteit van het IJsselmeergebied en het stimuleren van de bestuurlijke samenhang in het gebied.

Kwaliteit houdt voor ons in dat het IJsselmeergebied ecologisch gezond is (schoon, voldoende vis en vogels, biodiversiteit en zelfreinigend vermogen etc.). Maar ook dat de weidsheid, openheid, oude dorpjes en stadjes aan de kust en donkerte behouden blijven, dat mensen makkelijk van het gebied kunnen genieten en dat het gebied een grote economische waarde heeft die niet ten koste gaat van de ecologische en recreatieve kwaliteit.

Met bestuurlijke samenhang bedoelen we dat overheidsbeleid, -plannen en -projecten in het IJsselmeergebied worden afgestemd zodat de kwaliteiten van het gebied niet verloren gaan en het gebied niet verrommelt.

De Wensenkaart van de Coalitie is een herstelplan voor het gebied. Het herstelplan vergroot de leefbaarheid van de deltametropool en zorgt dat we een internationale stepping stone blijven voor de trekvogels.

Noodzakelijk voor een goede voorbereiding en uitvoering van de projecten op de Wensenkaart is de oprichting van een IJsselmeeracademie, waar onderzoekers en ontwerpers samen kunnen werken om het gebied te versterken en Nederland nog meer op de kaart te zetten als land waar nieuwe waterbouw ontwikkeld wordt (Building with Nature).

De coalitie is in 2005 opgericht als Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) op initiatief van de IJsselmeervereniging, die de krachten van de natuurorganisaties rond het IJsselmeergebied wilde bundelen om de kwaliteiten en beleving van het grote open water te behouden. VBIJ is begonnen met de volgende partners: de Waddenvereniging (WV), Landschap Noord-Holland (LNH), het Flevolandschap (FL) en It Fryske Gea (IFG). Per 1 januari 2014 wordt de coalitie versterkt door Natuurmonumenten (NM) en Sportvisserij Nederland (SVN) en heeft er een naamswijziging plaats gevonden: Stichting Het Blauwe Hart (SBH), ook vaak Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart genoemd. Per 1 januari 2016 is PWN toegetreden als aspirantlid. Per 1 januari 2017 is de organisatievorm gewijzigd van Stichting naar Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en is ook Staatsbosbeheer (SBB) toegetreden. Per 1 januari 2017 bestaat de coalitie uit de volgende partners: Waddenvereniging, Landschap Noord-Holland, Flevolandschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, PWN (aspirant-lid) en Staatsbosbeheer.

 

Onze thema's

We werken aan de hand van vier overkoepelende thema's: wind, water, waterbouw en vis.

 ↳  Lees meer over de thema's

Organisatie

Manifest
Bestuur
Partners

Werken bij ons
Jaarverslag
Nieuwsbrief

Beheerplan IJsselmeergebied


ANBI-status