Bezoekers
Deel:  

Video: Maak kennis met (de geschiedenis van) het IJsselmeergebied:

IJsselmeer: vogelparadijsVogelkaart

Het IJsselmeergebied is een vogelparadijs. Het is het leef- en broedgebied van vele tientallen soorten vogels. Veel soorten komen er energie opdoen voor hun lange trektochten of komen er om hun jongen groot te brengen. Verstoring van hun rust moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
In de winter vormt het IJsselmeer samen met het Markermeer en IJmeer de belangrijkste zoetwatermeren van Noordwest-Europa voor duikeenden en zaagbekken. Naast duikeenden die in het IJsselmeer leven van driehoeksmossels, bestaat de vogelwereld van het open water vooral uit viseters, zoals aalscholver, grote zaagbek, visdief en zwarte stern.Wij werken aan de hand van vier overkoepelende thema's: wind, water, waterbouw en vis.

 ↳  Lees meer over de thema's


Ga gelijk naar:

 Gedragscode
 Werkgebieden