Het Blauwe Hart


Toggle Video Get StartedEen gezond en vitaal IJsselmeergebied voor nu en later


Het IJsselmeergebied (de voormalige Zuiderzee): het Blauwe Hart van Nederland. Wij willen dat er meer recreatief toerisme naar dit gebied komt om te ontdekken en te genieten van dit gezonde watergebied met zijn specifieke natuur, prachtige culturele erfgoed en fantastische landschap.

Learn More

Activiteiten uitgelicht


FOGOL-Excursie: aan de kant van het IJsselmeer

11 maart, 2017

Fogol en Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart organiseren ook in 2017 een excursie. Op 11 maart 2017 kunt u weer genieten van een prachtige vaartocht met de MS Friesland op zoek naar allerlei vogelsoorten.

Oevers verbinden met voor- en achteroevers in het blauwe hart

Tijdens deze eerste vogelvaartocht van het seizoen varen we met de MS Friesland (de voormalige veerboot naar Terschelling) vanuit Enkhuizen het open water van het IJsselmeer op. We gaan op zoek naar diverse soorten vogels die hier de winter doorbrengen. Natuurlijk gaan we ook op zoek naar de tienduizenden toppereenden en varen we langs vogeleiland de Kreupel.

Tijdens de excursie vertelt Jan Marbus van de KNNV alles over het gebied en de directe omgeving. Op de boot zijn deskundige vogelkenners die u op de vogels kunnen wijzen. Naast de lezingen zijn er ook vijf korte pitches over het thema, een prijsvraag en ontvangen opvarenden een excursiemap.

Informatie:

Zaterdag 11 maart, 10:30 – 15:30 uur

Enkhuizen

Kosten: € 23,- p.p.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Zwemevent

27 augustus, 2017

Save the date!

Zondag 27 augustus 2017, Zwemevent Pampus

Details volgen nog, wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen.

 

Laatste nieuwsHet Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend

 27 maart 2017

Het Zuiderzeemuseum houdt ambachten levend en dit seizoen krijgen de ambachten zelfs nog extra aandacht. Bezoek in het buitenmuseum de werkplaatsen van de zeven kernambachten: zeilmakerij, touwslagerij, smederij, kuiperij, mandenmakerij, visrokerij en stoomwasserij. De ambachtslieden vertellen je er graag alles over.

 

Maak kennis met verschillende ambachten

Verder maak je kennis met ambachtelijke materialen uit het Zuiderzeegebied. En omdat het accent nu ook ligt op deelname aan het maakproces, is er dit seizoen een nieuw paviljoen: het doe-het-zelf-paviljoen. Hier word je uitgedaagd te ontdekken wat je met je eigen handen kunt maken. Het paviljoen biedt daarnaast workshops en films van het maakproces van ontwerpers: er is onder andere een film te zien van studenten van de Design Academy Eindhoven waarin raakvlakken worden gezocht tussen Dutch Design en oude ambachten. Zo belicht het Zuiderzeemuseum de verbinding van het ambacht met hedendaags design.

 

Doe-het-zelf-paviljoen

In dit paviljoen worden de bezoekers uitgenodigd zelf – als amateurambachtslieden – aan de slag te gaan met verschillende materialen die aanhaken bij oude ambachten. Zo kan er gewerkt worden met touw, zeildoek, bezemstelen en ‘kloten’, maar ook met een variatie aan grote, creatieve en hedendaagse materialen. Iedereen kan hier haar of zijn creativiteit en ambachtelijke vaardigheden ontdekken of verder ontwikkelen. Er is een werkplaatsbegeleider in het paviljoen die de bezoekers op weg helpt.

Gedurende het seizoen worden er ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals workshops of bezigheden die voortvloeien uit de speciale ambachtsweekenden; elke maand is er één weekend een specifiek ambacht extra belicht.

 

Ambachtenweekenden

22 – 23 april Mandenvlechtweekend

20 – 21 mei Smeedweekend

10 – 11 juni Touwslaanweekend

1 – 2 juli Zeilmaakweekend

11 – 13 augustus Maritiem festival (visserijambachten)

16 – 17 september Stoomweekend

7 – 8 oktober Kuipweekend

 

Filmhuis

In het filmhuis van het buitenmuseum draait een documentaire van filmmaakster Wendy van Wilgenburg over zes ambachtslieden die vandaag de dag nog werken rond de voormalige Zuiderzee. Zij vertellen over het uitvoeren van hun ambacht in 2017, waarbij wordt stilgestaan bij actuele bedreigingen, zoals gebrek aan opvolgers, milieuregels, klagende omwonenden en onbekendheid bij de jongere generaties.

 

Historische portretten

In de kerkbuurt hangt in de fotosalon een kleine tentoonstelling over de diverse werkplaatsen van het museum met historische portretten van ambachtslieden uit het voormalige Zuiderzeegebied. Waar komen de werkplaatsen vandaan? En welke functie hadden ze?

 

Studio ZZM

Bezoek vanaf vrijdag 30 juni in het binnenmuseum de tentoonstelling Studio ZZM. De tentoonstelling toont het resultaat van de samenwerking tussen de zeven leermeesters van het Zuiderzeemuseum en zes (inter)nationale ontwerpers.

 

Kom naar het Zuiderzeemuseum en maak het mee!

 

Bron: www.zuiderzeemuseum.nl

 

Ingenieurs en bewoners bekritiseren plannen voor versterking Markermeerdijk

 27 maart 2017

De versterking van de Markermeerdijk kan, als de huidige plannen worden doorgezet, net zo’n fiasco worden als het dijkversterkingsproject tussen Hoorn en Enkhuizen. Daar werd op basis van onjuiste aannames en analyses de dijk vooral opgehoogd en verzwaard op een ondergrond die daar niet sterk genoeg voor bleek. Het gevolg was dat de dijk op een aantal plekken weer inzakte of verschoof. De waterbouwingenieurs Frank Spaargaren en Cees Vroege vrezen een vergelijkbaar scenario voor de Markermeerdijk. Ze hebben hun zorgen geuit in een brief aan de commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

 

Zwaar nieuw dijklichaam

Het plan is om langs het Markermeer naast de bestaande dijk, op de zeer zettingsgevoelige ondergrond, een zwaar nieuw en hoger dijklichaam aan te brengen, stellen Vroege en Spaargaren vast. Dat kan volgens hen leiden tot veel schade aan bebouwing, wegen en kabels. Bij de versterking van het dijktraject Hoorn-Enkhuizen speelde dat ook. De ingenieurs noemen het onverantwoord om een besluit te nemen over het ontwerp dat nu voorligt, zonder dat een gedegen analyse heeft aangetoond dat de risico’s binnen aanvaardbare grenzen liggen.

 

Bewoners Markermeerdijken

Boze bewoners langs de historische dijk tussen Hoorn en Amsterdam eisen aandacht van de politiek voor een alternatief plan voor de dijkverzwaring, geschreven door twee gepensioneerde ingenieurs van Rijkswaterstaat. Gaan Carola Smit en Frank Spaargaren samen de historische dijk tussen Hoorn en Amsterdam redden? De voormalige zangeres van BZN zong vrijdag tijdens een bijeenkomst in het Volendammer hotel Spaander een protestlied tegen de dijkverzwaring, en wel met zo veel gevoel dat zelfs de meest geharde ingenieur in de natte weg- en waterbouw het vermoedelijk niet droog houdt.

 

Alternatief plan

De gepensioneerde ingenieur Spaargaren was samen met zijn vroegere collega Cees Vroege naar Volendam gekomen om hun alternatief voor de dijkverzwaring te presenteren. Bepaald geen prutsers, die Spaargaren en Vroege. De beide mannen werkten vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw onder meer aan de bouw van de Oosterscheldekering en de Haringvlietdam. En nu hebben ze een alternatief plan bedacht voor de ingrijpende verzwaring van de eeuwenoude dijk die langs het Markermeer van Hoorn naar Amsterdam kronkelt. Ze denken dat met een gemaal in de Houtribdijk het waterpeil in het Markermeer zodanig beïnvloed kan worden dat de geplande dijkversterking veel minder robuust hoeft uit te pakken. Dat kan veel kosten besparen en kan bovendien problemen met hoog water in een veel groter gebied voorkomen.

 

Modern gemaal

Spaargaren en Vroege denken de klus voor 155 miljoen te kunnen klaren en de dijk ook nog eens in zijn huidige staat te kunnen laten voortbestaan. Daarvoor is een modern gemaal nodig in de Houtribdijk en langs het traject een flauw hellend talud in het water, waarmee wordt voorkomen dat bij noodweer de golven over de dijk slaan. Dat klinkt bijna kinderlijk eenvoudig in vergelijking met de operatie die het consortium langs de dijk op touw wil zetten. Het verschil, zei Spaargaren gisteren tijdens de presentatie voor een stampvolle zaal met dijkbewoners, is dat het consortium zich baseert op computermodellen over de kracht van water en dijk die allemaal uitgaan van gegarandeerde zekerheden en de beide ingenieurs vertrouwen op hun kennis uit de praktijk.

 

Waardeloos rapport

Spaargaren: “Ik heb nog nooit een dijk zien bezwijken zonder aanzienlijke verhoging van het waterpeil. Dat is één keer gebeurd, in 2003 in Wilnis, maar daar was sprake van een verdroogd dijkdeel. Maar als we met een modern gemaal met een flinke capaciteit, zoals die bijvoorbeeld in Singapore te vinden is, het Markermeer op NAP kunnen houden, kan deze dijk prima voldoen.” Van het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de ingenieurs inmiddels een brief gekregen met de mededeling dat hun plan is afgewezen. “Dat is gebeurd op basis van een waardeloos rapport,” moppert Spaargaren, die vermoedt dat er andere zaken spelen. “Een gemaal in de Houtribdijk zou onder verantwoordelijkheid van het ministerie vallen. En Rijkswaterstaat heeft gewoonweg niet meer de knowhow in huis om zo’n klus te klaren.”

 

Strohalm

De bewoners uit de dorpen langs de dijk hopen dat de plannen van Spaargaren en Vroege onder druk van de landelijke politiek nog eens goed worden bekeken. Het is hun laatste strohalm, zei Simon Groen namens de dorpsraad van Uitdam. “We zijn al negen jaar in gesprek met het waterschap en geen steek opgeschoten. Alle suggesties worden enthousiast in ontvangst genomen om vervolgens na veel onderzoek, notities, overleggen en werkateliers weer te worden afgeserveerd. Mij is het patroon inmiddels wel duidelijk: het waterschap wil zekerheid en de baggeraars willen gewoon een grote hoeveelheid grond verzetten. Voor het cultureel erfgoed van onze dijk is dat een fatale combinatie.”

 

Bronnen: www.parool.nl en www.noordhollandsdagblad.nl

 

Twee miljoen glasaaltjes uitgezet

 26 maart 2017

Een aantal vissers heeft vrijdag 2 miljoen glasaaltjes uitgezet in de zoete wateren van Spakenburg, Harderwijk en Almere. Zij deden dit in opdracht van de Stichting Dupan, die de palingstand met ‘het herbevolkingsproject’ een flinke impuls wil geven.

 

Herbevolken

Het grote probleem voor de jonge glasaaltjes zijn de kustbarrières. De glasaal verlaat de Sargassozee, een langwerpige regio in het noorden van de Atlantische Oceaan en wil zich voeden in de voedselrijke zoete Europese wateren, maar de trekvis kan door allerlei verdedigingssystemen tegen hoogwater de tocht niet vervolgen. Om die reden worden de glasaaltjes een handje geholpen. Vissers vangen jaarlijks 20 ton glasaal in de zoute zeeën voor ‘het herbevolken’ van binnenwateren in een groot aantal Europese landen.

 

„In heel Europa geldt de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten”, zegt Koelewijn. „Dat staat in inkt geschreven in de Europese Aalverordening. Door ze te vangen en hier uit te zetten eindigen de jonge palinkjes niet als visvoer of vogelvoer. Nietsdoen is geen optie.”

 

Vrijheid

De uitgezette glasaaltjes krioelen hun vrijheid tegemoet in het Eemmeer. De trekvissen moeten hun weg zien te vinden door Europese zoete wateren waar ze kunnen groeien. Als ze volwassen zijn (een jaar of vijftien oud) en niet voortijdig zijn gevangen of in een gemaal terecht zijn gekomen dan trekken ze als schieraal (die 3 kilo kan worden en een meter lang) weer terug naar de Sargassozee. De schieraal paait daar en de cirkel is rond. De cyclus kan opnieuw beginnen.

 

„Niet alle uitgezette glasaaltjes zullen het redden. Roofvogels en roofvissen zullen er wat verorberen”, zegt William Swinkels, terwijl hij glasaaltjes te water laat. „Maar als één volwassen schieraal de tocht van 6000 kilometer aflegt naar de Sargassozee om daar kuit te schieten, is dat goed voor 1 tot 3 miljoen eitjes.”

 

Dupan beheert het Eel Stewardship Fund. De stichting investeert behalve in het ‘herbevolken’ van Nederlandse wateren met jonge paling, vanuit dit fonds ook in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

 

Hindernissen

De volwassen paling (schieraal) wil zich voortplanten, maar stuit volgens Koelewijn op weg naar de oceaan in Nederland op zo’n 15.000 hindernissen: „Dammen, sluizen en gemalen. De laatste dertig jaar zijn veel gemalen vervangen door snel draaiende pompen met desastreuze gevolgen voor migrerende palingen. Zij komen in die ‘gehaktmolen’ en worden vermorzeld.”

 

Medewerkers van Dupan redden met het project ”Paling over de Dijk” geslachtsrijpe palingen door ze voor gemalen weg te vangen met fuiken en aan de andere kant van het gemaal weer uit te zetten.

 

Bron: www.rd.nl

 

Geen geld voor beroepsvissers

 13 maart 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam trekt geen geld uit om beroepsvissers op het IJssel- en Markermeer te compenseren als ze ermee stoppen. Hij zegt dat dat volgens regels voor staatssteun ook niet mag. Van Dam schrijft dat in antwoord op een brandbrief van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Friesland. Die is mede ondertekend door de Nederlandse Vissersbond, sportvisserij Nederland én een aantal natuurorganisaties. Volgens de opstellers dreigt er een crisis op de meren. De visstanden zijn desastreus slecht en er zijn te veel vissers met een vergunning. Vooral het aantal brasems is sterk teruggelopen.

 

Van Dam maakt te weinig haast met sanering

De briefschrijvers vinden dat de staatssecretaris te weinig haast maakt met het saneren van de beroepsvisserij. De staatssecretaris bestrijdt dat en zegt dat er een pakket maatregelen ligt om iets te doen aan de slechte visstand. Zo is het moeilijker voor vissers om aan een vergunning te komen. Ook laat hij onderzoeken wat de economische waarde van de visserij is en wordt op basis van dat onderzoek gekeken of vissers met privaat geld kunnen worden uitgekocht.

 

Ook provincies hebben zorgen om visstand

De provincies maken zich net als de Nederlandse Vissersbond, sportvisserij Nederland en een aantal natuurorganisaties grote zorgen over de visstand op het IJssel- en Markermeer. Vooral het aantal brasems is sterk teruggelopen. Ook met de snoekbaars en baars gaat het slecht. Tegelijkertijd zijn er te veel vissers met een vergunning.

 

Advies onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research

Er moeten minder brasems en blankvoorns worden gevangen op het IJsselmeer en het Markermeer. Dat adviseert het onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research aan het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers zien dat deze vissoorten minder voorkomen en ze adviseren om van die soort 30% minder te vangen. De minister moet nog bepalen of hij dit advies zal overnemen.

 

 

Vissers uitkopen goedkoper dan natuurherstellende maatregelen

Om de IJsselmeervissers uit te kopen, zou volgens de opstellers van de brief 5 tot 7 miljoen euro nodig zijn. Een relatief laag bedrag, vergeleken met de bedragen die worden uitgetrokken voor natuurherstelprojecten als de Markerwadden, schrijven ze. In de brandbrief stellen de provincies en de betrokken organisaties ook dat de staatssecretaris te weinig haast maakt met het saneren van de beroepsvisserij.

 

Van Dam denkt aan andere maatregelen

Van Dam bestrijdt dat. Bij Omroep Flevoland stelt hij dat er allerlei maatregelen worden genomen om te zorgen dat de visstand kan herstellen. Zo is het moeilijker geworden voor vissers om aan een vergunning te komen. Hij overweegt een vangstbeperking. Van Dam laat ook onderzoeken wat de economische waarde is van de visserij op het IJssel- en Markermeer. Op basis van de resultaten van dat onderzoek wordt gekeken of vissers met privaat geld kunnen worden uitgekocht. In de loop van maart wil de staatssecretaris met alle betrokkenen om tafel, om te kijken hoe de problemen opgelost kunnen worden.

 

Voorzitter Vissersbond accepteert het niet

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Visserbond accepteert de weigering om IJsselmeervissers met rijksgeld uit te kopen niet. Nooitgedagt vindt het vreemd dat zoiets niet kan, terwijl het Rijk wel boeren steunt om minder koeien te melken om het probleem van teveel mest op te lossen. Een vrijwillige sanering van het aantal IJsselmeervissers moet problemen met de lage visstand oplossen. Volgens Nooitgedagt gaat het alweer wat beter met de commercieel interessante vissoorten, maar dreigen er opnieuw problemen te ontstaan als er niet doorgepakt wordt. Zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen verwacht hij niet nog zaken te kunnen doen met Van Dam. Als het aan de vissersbond ligt, zou er weer een minister van visserij moeten komen.

 

Eenheid onder IJsselmeervissers voor geld van Rijk

De vissersbond wil eenheid creëren onder de IJsselmeervissers, om geld af te dwingen van het Rijk voor de vissersvloot op het IJssel- en Markermeer. Volgens de bond is sanering van die vloot noodzakelijk om uiteindelijk een duurzame visserij te krijgen. Er zijn ongeveer vijftien bedrijven die vissen op het IJsselmeer, tien daarvan komen uit Urk. Bij een zogenoemde warme sanering kunnen vissers die ermee stoppen een vergoeding krijgen van het Rijk. Een aantal vissers ziet niks in zo’n uitkoop. Volgens hen zwemt er genoeg vis in de meren om door te gaan met de visserij.

 

Sanering noodzakelijk

De bond wil de vissers de komende periode overtuigen dat een sanering noodzakelijk is. Dat maakt hun positie sterker om in Den Haag te pleiten voor geld. Ook de provinciebesturen van Noord-Holland, Friesland en Flevoland pleiten voor een uitkoop.

 

Hebben eerdere vangstbeperkingen geholpen?

De staatssecretaris ziet meer in een uitkoop met private middelen. De Stichting Transitie IJsselmeer zoekt uit of dat mogelijk is. Ook wil Van Dam een onderzoek van de Universiteit van Wageningen afwachten. Die uitkomsten moeten inzicht geven welke effecten eerder opgelegde vangstbeperkingen hebben gehad op de visstand.

 

Bronnen: www.nos.nl, www.omroepflevoland.nl en www.omropfryslan.nl

 

Ontvang onze nieuwbrief en blijf op de hoogte!pampus

Onze partners